Nasze zaangażowanie społeczne

GandhiCare: Pomagamy ludziom tak, aby sami mogli sobie pomóc.

GandhiCare

Fundacja GandhiCare została założona w 2005 roku wraz z otwarciem oddziału Hectronic w Indiach aby pomagać tam, gdzie potrzeby są największe. Osoby dotknięte ubóstwem otrzymują wsparcie w postaci nauki szkolnej i szkoleń zawodowych. Ważną rolę odgrywają wartości Mahatmy Gandhiego, od którego nazwiska fundacja wzięła swoją nazwę. Dodatkowo wspieramy liczne lokalne stowarzyszenia i akcje charytatywne.

Ghandi Care PL

Kuriyakose Sajan
Przewodniczący HEARDS