Nasza wizja i wartości

Nasza droga do sukcesu.

Wspólne kształtowanie przyszłości

Nasz sukces opiera się na wspólnej pracy zespołowej. Motywacja, zaangażowanie i osobista odpowiedzialność to cechy naszej kultury korporacyjnej.

Aby rozpoznawać i aktywnie kształtować trendy rynkowe, prowadzimy intensywny dialog z naszymi klientami. Razem trzymamy rękę na pulsie i kształtujemy rozwiązania techniczne jutra. Oczywiście także w świecie cyfrowym.

Nasze wartości

Zdefiniowaliśmy 10 podstawowych zasad Hectronic jako maksymę działania:

Tworzenie wartości dodanej

Jako kierownik produktu towarzyszę całemu cyklowi życia naszych terminali paliwowych. Zawsze mam na uwadze, jak możemy uczynić aplikację jeszcze bardziej praktyczną dzięki sprytnym funkcjom.

Martin Blum

Kierownik produktu – systemy do tankowania

Upraszczanie rozwiązań

W Hectronic powierzono mi rozwijanie strategicznych rozwiązań na ekscytującym stanowisku ze wspaniałym zespołem. W ten sposób biorę czynny udział w kształtowaniu naszej przyszłości.

Marc Grießhaber

Kierownik produktu – płatności mobilne

Stawianie na ludzi

Dzięki szkoleniom pokonałam swoje ograniczenia i zmierzyłam się ze swoim strachem. Pomimo mojego niedosłuchu mogę bez ograniczeń uczestniczyć w życiu zawodowym, nawet prowadzić rozmowy telefoniczne z klientami i być w pełni częścią zespołu.

Julia Fluck

Pracownik biura sprzedaży – systemy tankowania

Dzielenie się wiedzą

Im przejrzyściej wyjaśniam daną kwestię, tym bardziej umożliwiam osobom kontaktowym samodzielne rozwiązywanie przyszłych pytań.

Michael Merz

Wsparcie – systemy tankowania

Ochrona środowiska

W Hectronic przyglądaliśmy się naszemu śladowi węglowemu i optymalizowaliśmy go na długo przed tym, jak ten temat był na ustach wszystkich. To jeden z powodów, dla których całym sercem jestem związany z Hectronic!

Aleksander Ebi

Kierownik ds. Szkoleń

Budowanie zaufania

W Hectronic łączymy nasze kompetencje, aby rozwijać i ustanawiać nowe standardy w zakresie zapewniania jakości oprogramowania. W ten sposób ponownie wspieramy pionierską rolę firmy Hectronic.

Katja Kaiser
Kierownik ds. rozwoju – Oprogramowanie i rozwiązania w zakresie tankowania

Tobias Maier
Kierownik działu zapewnienia jakości i urzędnik zatwierdzający

Wspieranie talentów

Kiedy ponad 40 lat temu zaczynałem jako niewykwalifikowany robotnik, nie sądziłem, że praca może być przyjemna. Dziś jestem odpowiedzialny za przydzielanie towarów i pracowników na naszej produkcji i jestem przekonany, że mam najlepszą pracę na świecie!

Carmelo Cammisa

Dyspozytor

Bliskie kontakty

W Hectronic jesteśmy częścią silnej sieci, w której żywa jest wymiana osobista. Świadczą o tym takie wydarzenia jak odbywająca się co dwa lata Konferencja Sprzedaży, ale przede wszystkim nasza codzienna współpraca.

Pablo Rauwers

Prezes, Rauwers S.A., Belgia

Udzielanie pomocy

Dzięki GandhiCare torujemy sierotom i półsierotom drogę do prowadzenia w miarę normalnego życia. W ten sposób wnosimy istotny wkład do społeczeństwa.

Kuriyakose Sajan

Przewodniczący HEARDS

Żyć u siebie

Kosmopolityczna i tolerancyjna postawa z jednoczesnym uznaniem lokalnych tradycji i zwyczajów jest dla mnie bardzo ważna – i tą kombinacją żyjemy na co dzień w Hectronic.

Stefan Forster

CEO