Nasza wizja i wartości

Nasza droga do sukcesu.

Deklaracja misji

Hectronic to niezależna, działająca na arenie międzynarodowej firma rodzinna, specjalizująca się w opracowywaniu innowacyjnych i dostosowanych do potrzeb produktów, spełniających dzisiejsze i przyszłe wymagania w obszarze mobilności. Specjalizujemy się w rozwiązaniach opartych na chmurze i instalowanych lokalnie, dedykowanych do autoryzacji i płatności.

Koncentrujemy się na trzech obszarach związanych z mobilnością:

  • Inteligentne zarządzanie parkingami dla operatorów parkingów, gmin i miast.
  • Zorientowane na użytkownika i przyszłość systemy dla e-mobilności.
  • Kompleksowe zarządzanie stacjami paliw, obejmujące zarówno paliwa alternatywne jak
    i konwencjonalne.

Dostrzegamy dynamiczne zmiany na rynku i mamy wysoki poziom zrozumienia potrzeb klientów oraz użytkowników naszych produktów. Wynikająca z tego pozycja rynkowa i rentowność pozwalają nam tworzyć przełomowe rozwiązania i kreować nowe technologie. To jest nasza droga do zdrowego i ciągłego wzrostu. Hectronic oznacza niezawodność, profesjonalizm i niezmiennie wysoką jakość na wszystkich rynkach.

Ekologiczne podejście do zasobów i produktów, które są zaprojektowane tak aby były jak najbardziej zrównoważone, mają dla nas kluczowe znaczenie. Skupiamy się nie tylko na procesie produkcji, ale także na całym cyklu życia produktu.

Nasze działania charakteryzują się uczciwymi relacjami. Kultywujemy kulturę otwartego i uczciwego dialogu oraz działamy jako autentyczny i wiarygodny partner. Będąc nowoczesnym i atrakcyjnym pracodawcą przywiązujemy dużą wagę do szkoleń i dalszej edukacji. Kierujemy się wartościami takimi jak szacunek, tolerancja i zaufanie, a jednocześnie promujemy samodzielną i odpowiedzialną pracę. Wspieramy lokalnych mieszkańców poprzez zaangażowanie w różne projekty społeczne.

Razem tworzymy innowacyjną, zorientowaną na technologię firmę, która jest świadoma swojej społecznej i ekologicznej odpowiedzialności.

W imieniu Rady Dyrektorów i Zarządu Hectronic

Stefan Forster

Kodeks korporacyjny

Nasz Kodeks Postępowania pomaga nam wypełniać nasze obowiązki i działać w sposób etyczny. Nasze postępowanie powinno mieć pozytywny wpływ na ducha zespołu w firmie, naszych partnerów i klientów, a także na środowisko i społeczeństwo.

Nasze wartości

Zdefiniowaliśmy 10 podstawowych zasad Hectronic jako maksymę działania:

Tworzenie wartości dodanej

Jako kierownik produktu towarzyszę całemu cyklowi życia naszych terminali paliwowych. Zawsze mam na uwadze, jak możemy uczynić aplikację jeszcze bardziej praktyczną dzięki sprytnym funkcjom.

Martin Blum

Kierownik produktu – systemy do tankowania

Upraszczanie rozwiązań

W Hectronic powierzono mi rozwijanie strategicznych rozwiązań na ekscytującym stanowisku ze wspaniałym zespołem. W ten sposób biorę czynny udział w kształtowaniu naszej przyszłości.

Marc Grießhaber

Kierownik produktu – płatności mobilne

Stawianie na ludzi

Dzięki szkoleniom pokonałam swoje ograniczenia i zmierzyłam się ze swoim strachem. Pomimo mojego niedosłuchu mogę bez ograniczeń uczestniczyć w życiu zawodowym, nawet prowadzić rozmowy telefoniczne z klientami i być w pełni częścią zespołu.

Julia Fluck

Pracownik biura sprzedaży – systemy tankowania

Dzielenie się wiedzą

Im przejrzyściej wyjaśniam daną kwestię, tym bardziej umożliwiam osobom kontaktowym samodzielne rozwiązywanie przyszłych pytań.

Michael Merz

Wsparcie – systemy tankowania

Ochrona środowiska

W Hectronic przyglądaliśmy się naszemu śladowi węglowemu i optymalizowaliśmy go na długo przed tym, jak ten temat był na ustach wszystkich. To jeden z powodów, dla których całym sercem jestem związany z Hectronic!

Aleksander Ebi

Kierownik ds. Szkoleń

Budowanie zaufania

W Hectronic łączymy nasze kompetencje, aby rozwijać i ustanawiać nowe standardy w zakresie zapewniania jakości oprogramowania. W ten sposób ponownie wspieramy pionierską rolę firmy Hectronic.

Katja Kaiser
Kierownik ds. rozwoju – Oprogramowanie i rozwiązania w zakresie tankowania

Tobias Maier
Kierownik działu zapewnienia jakości i urzędnik zatwierdzający

Wspieranie talentów

Kiedy ponad 40 lat temu zaczynałem jako niewykwalifikowany robotnik, nie sądziłem, że praca może być przyjemna. Dziś jestem odpowiedzialny za przydzielanie towarów i pracowników na naszej produkcji i jestem przekonany, że mam najlepszą pracę na świecie!

Carmelo Cammisa

Dyspozytor

Bliskie kontakty

W Hectronic jesteśmy częścią silnej sieci, w której żywa jest wymiana osobista. Świadczą o tym takie wydarzenia jak odbywająca się co dwa lata Konferencja Sprzedaży, ale przede wszystkim nasza codzienna współpraca.

Pablo Rauwers

Prezes, Rauwers S.A., Belgia

Udzielanie pomocy

Dzięki GandhiCare torujemy sierotom i półsierotom drogę do prowadzenia w miarę normalnego życia. W ten sposób wnosimy istotny wkład do społeczeństwa.

Kuriyakose Sajan

Przewodniczący HEARDS

Żyć u siebie

Kosmopolityczna i tolerancyjna postawa z jednoczesnym uznaniem lokalnych tradycji i zwyczajów jest dla mnie bardzo ważna – i tą kombinacją żyjemy na co dzień w Hectronic.

Stefan Forster

CEO