O stronie

„Hectronic Polska” Spółka z o.o. | 42-200 Częstochowa | ul. Bór 164 | Polska

Telefon +48 34 36977373
E-Mail: biuro@hectronic.pl

KRS: 0000114032
NIP:  9491707729

Zarząd:
Tomasz Gabryś - Prezes Zarządu
Dariusz Kostrzewa – Członek Zarządu
Jacek Wojtasik – Członek Zarządu

 

Osobą odpowiedzialną za treść, zgodnie z §18 Abs.2 MStV
Eckhard Fechtig. Adres do korespondencji powyżej

Wyłączenie odpowiedzialności

Zawartość naszej strony internetowej jest starannie sprawdzana. Nie możemy jednak zagwarantować pełności, poprawności i aktualności zawartości.

Firma Hectronic GmbH nie jest odpowiedzialna za zawartość stron internetowych, na które przekierowują odniesienia (linki) z naszych stron. Roszczenia z tytułu odpowiedzialności za szkody powstałe przez używanie naszej oferty internetowej są zasadniczo wyłączone. Ponadto Hectronic GmbH zastrzega sobie prawo do zmian i uzupełnień już przedstawionych informacji.

Prawa autorskie

Wszystkie używane zdjęcia, grafiki, teksty i inne elementy tej strony są własnością Hectronic GmbH lub SKIDATA GmbH i podlegają ochronie praw autorskich. Komercyjne użycie zawartości stron wymaga wcześniejszej zgody Hectronic GmbH lub SKIDATA GmbH.