Tankowanie z Hectronic ...

......na Autostradzie A4

Firma Hectronic dokonała rozbudowy systemu automatycznego tankowania paliwa w Obwodzie Utrzymania Autostrady A4 o dystrybutor z wbudowanym fabrycznie tankomatem - Hecpump, przeznaczony do wydawania benzyny Pb95. Dostarczony dystrybutor łącznie z tankomatem został wykonany zgodnie z dyrektywą MID. Pozwala to na jego legalizowanie przez Główny Urząd Miar i gwarantuje, że wskazania dystrybutora będą zawsze poprawne. Urządzenie służy do tankowania floty własnej. Transakcje odbywają się za pomocą specjalnych, unikatowo programowanych identyfikatorów, które służą również do logowania się w innych systemach na terenie całego obwodu, np. wejścia do budynków, czy kontroli czasu pracy.

Stacja posiada już zainstalowany przed trzema laty odmierzacz Hecpump w wersji dwuwężowej do wydawania oleju napędowego, który cieszy klienta bezawaryjnym i niezawodnym działaniem.

Nad całością systemu jako serwer kart flotowych i baza transakcji czuwa aplikacja HecPoll. W niej są nadawane są uprawnienia do tankowania pojazdów, limity i sporządzane zestawienia transakcji. Aplikacja ta jest również w pełni zintegrowana z systemami rozliczeniowo – księgowymi klienta.