FleetNet Host to pracujące w chmurze Hectronic oprogramowanie przeznaczone do bezpiecznej autoryzacji online kart flotowych używanych w tankomatach Hectronic. FleetNet Host został zaprojektowany w taki sposób, że akceptacja Twojej karty flotowej może być stopniowo rozszerzana na inne stacje w ramach sieci jak i na zaprzyjaźnione stacje partnerskie.

Dane kart są gromadzone centralnie na serwerach Hectronic. Tam też są przechowywane uprawnienia i limity dotyczące każdej karty oraz informacje o kartach ważnych, zgubionych i zablokowanych. Po włożeniu przez kierowcę do tankomatu karty flotowej aplikacja FleetNet Host sprawdza kartę pod kątem powyższych parametrów i wyraża zgodę na tankowanie lub informuje o odmowie. Wszystkie dane o każdej transakcji są udostępniane do systemów właściciela stacji lub systemu ERP.

FleetNet Host działa w chmurze Hectronic zgodnie z aktualnymi wymaganiami dotyczącymi niezawodności, wydajności i bezpieczeństwa.

Karta katalogowa: FleetNet Host (168 KB)

Twoje korzyści

  • Autoryzacja kart online
  • Zarządzanie limitami i ograniczeniami produktów w czasie rzeczywistym
  • Interfejsy do systemów ERP
  • Elastyczność i skalowalność zgodnie z potrzebami
  • Praca w chmurze Hectronic
  • Standardowy protokół IFSF

Jak to działa:

  1. Zaimportuj dane i parametry kart do systemu FleetNet.
  2. Uaktywnij akceptację kart w tankomacie.
  3. Od tej chwili każda transakcja kartą flotową będzie autoryzowana online na hostach FleetNet.
  4. Dane każdej transakcji mogą zostać udostępnione do dalszego przetwarzania przez Twoje systemy.