Bezpieczeństwo IT i ochrona przed drastycznie rosnącymi cyberatakami to dziś najwyższy priorytet. Wszystkie urządzenia pracujące w sieci, w tym również tankomaty, narażone są na ataki hakerów jeśli komunikacja odbywa się za pośrednictwem standardowego połączenia internetowego.

HecVPN oferuje bezpieczne połączenie pomiędzy centralą zarządzającą stacjami paliw a urządzeniami zainstalowanymi lokalnie na stacjach.

Dzięki HecVPN stacje nie są już publicznie dostępne przez Internet i są chronione przed atakami hakerów.

HecVPN sprawia, że pomiędzy tankomatami oraz innymi urządzeniami pracującymi na stacjach a serwerem, na którym zainstalowane jest oprogramowanie do zarządzania tworzony jest „tunel”, przez który następuje wymiana danych. Dane te są szyfrowane, a więc bezpieczne i niedostępne dla osób trzecich.
 

Karta katalogowa: HecVPN (255 KB)

Twoje korzyści

  • Bezpieczna transmisja danych
  • Możliwość stosowania w różnych krajach
  • Dostęp do Internetu dla tankomatów bez konieczności definiowania adresu IP
  • Dostępne routery dla sieci LAN i GSM
  • Skorzystaj z naszego doświadczenia – oferujemy HecVPN od 2014 r.

Połączenie HecVPN odbywa się za pośrednictwem wstępnie skonfigurowanego routera, który oferujemy w dwóch wariantach:

  • Router LTE: połączenie internetowe poprzez sieć komórkową (wymagana karta SIM i umowa z operatorem na transmisję danych)
  • Router LAN: HecVPN przez istniejące połączenie LAN