Oprogramowanie CityLine dostępne z poziomu przeglądarki internetowej cechuje się łatwą obsługą i najwyższymi standardami bezpieczeństwa. Ułatwia podejmowanie optymalnych decyzji i zapewnia pełne wsparcie w zarządzaniu parkingami. CityLine to wieloplatformowe rozwiązanie, które można obsługiwać za pomocą tabletu, smartfona lub komputera.

Parkomaty i inne urządzenia podłączone do CityLine są monitorowane w czasie rzeczywistym a ich status jest na bieżąco wizualizowany za pomocą przejrzystego interfejsu dla użytkowników. Wszelkie ostrzeżenia lub komunikaty są wyświetlane natychmiast po ich wystąpieniu i wysyłane w razie potrzeby do serwisantów.

Narzędzie do optymalizacji procesów

Dzięki CityLine można m.in. planować i analizować zadania serwisowe czy trasy odbioru gotówki z urządzeń. Ponadto CityLine dostarcza cenne raporty i wskaźniki do projektowania i optymalizacji taryf.

Karta katalogowa: CityLine (1 MB)

Twoje korzyści

 • Centrum sterowania parkingiem i zarządzania serwisem
 • Konfiguracja systemu
 • Statystyki, analizy i wskaźniki dla optymalizacji procesów
 • Monitorowanie urządzeń w czasie rzeczywistym
 • Najwyższe standardy bezpieczeństwa danych
 • Rozwiązanie SaaS - oprogramowanie jako usługa

Podstawowe funkcje:

 • Konfiguracja: konfiguracja oraz modyfikacja parametrów i taryf
 • Statystyki i wskaźniki: przychody z parkowania, czas parkowania, transakcje gotówkowe i opłacone kartami, automatyczny lub ręczny eksport danych
 • Wyświetlanie statusów w czasie rzeczywistym: monitorowanie na żywo podłączonych urządzeń
 • Instalacja: nie jest wymagana

Usługi CityLine – dodatkowe funkcje dostępne w każdym momencie.

 • Darmowy parking
  Darmowy parking jest doskonałą formą promocji dla operatorów parkingowych. Identyfikacja parkującego pojazdu odbywa się na podstawie numeru rejestracyjnego. Usługa może być aktywowane w kilku przedziałach czasowych w ciągu dnia. W przypadku przekroczenia bezpłatnego czasu parkowania kierowca może uiścić opłatę za przedłużenie czasu parkowania w parkomacie lub aplikacji mobilnej.
 • Parking w czasie rzeczywistym
  Dzięki tej usłudze opłaty parkingowe są ustalane dopiero po zakończeniu postoju, na podstawie rzeczywistego czasu parkowania. Rejestracja czasu parkowania rozpoczyna się od zatwierdzenia w parkomacie lub aplikacji i kończy dokładnie w momencie, gdy parkujący ponownie użyje karty płatniczej. Dopiero wtedy opłata parkingowa zostanie obliczona i bezpiecznie pobrana z konta kierowcy.
 • Dynamiczny rabat
  Niższe opłaty parkingowe np. dla mieszkańców i posiadaczy abonamentów. Stali klienci i zarejestrowani użytkownicy parkingu mogą skorzystać z ustalonego dla nich specjalnego rabatu udzielanego na podstawie karty rabatowej lub numeru dokumentu upoważniającego do obniżonej opłaty.
 • Opłata dodatkowa w parkomatach
  Usługa umożliwia uiszczenie opłat karnych bezpośrednio w parkomacie. Kierowca wprowadza za pomocą klawiatury lub czytnika kodów kreskowych numer wezwania wygenerowany przez program CityLine lub zewnętrzny system windykacyjny i opłaca nałożoną karę. Wysokość opłat karnych można wygodnie konfigurować i aktualizować w dowolnym momencie.
 • Bilet cyfrowy
  Pobierz potwierdzenie wniesienia opłaty parkingowej w formacie pliku PDF. Ta usługa umożliwia użytkownikom parkingów dostęp do potwierdzeń za uiszczenie opłat parkingowych przez Internet. Po wprowadzeniu numeru rejestracyjnego wyświetlany jest przegląd wszystkich aktywności na parkingu, a kierowca może pobrać potwierdzenie jako plik PDF.
 • Obsługa numerowanych miejsc parkingowych
  Usługa ta umożliwia przesyłanie w czasie rzeczywistym do oprogramowania CityLine informacji o zajętych miejscach parkingowych przy wykorzystaniu danych z parkomatów. Kierowca podczas dokonywania płatności w parkomacie podaje numer miejsca parkingowego. Na tej podstawie można monitorować czas parkowania oraz jego przekroczenie.
 • Obsługa numerów rejestracyjnych
  Usługa ta umożliwia przesyłanie w czasie rzeczywistym informacji o wprowadzonych w parkomatach numerach rejestracyjnych wprost do oprogramowania CityLine. Kierowca podczas dokonywania płatności w parkomacie wprowadza numer rejestracyjny pojazdu dzięki czemu system może monitorować czas parkowania oraz jego przekroczenie.

CityLine - otwarta platforma do podłączenia systemów innych firm

Rynek usług parkingowych rozwija się dynamiczniej niż kiedykolwiek. To wymaga ciągłych zmian i innowacji. Dobrze że istnieje system, który na bieżąco rozwija się wraz z innowacjami i przyzwyczajeniami użytkowników oraz gromadzi dane z różnych urządzeń w jednym miejscu. System nazywa się CityLine, a kluczem jest standardowy interfejs.

Znormalizowany interfejs (API) dla systemów innych firm
Dzięki CityLine stworzyliśmy otwartą platformę, która integruje systemy innych firm – od parkomatów, aplikacji płatniczych i usług związanych z wprowadzaniem numerów rejestracyjnych po systemy kamer i czujników. Kluczem jest ujednolicony interfejs, oparty na najnowocześniejszej technologii zainstalowanej w chmurze, opracowany zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa.

Dzięki temu interfejsowi można zintegrować niezliczone lokalne systemy i rozwiązania w całej Europie. Tę różnorodność systemów można podzielić na trzy obszary funkcjonalne:

 • Parkomaty, ładowarki i aplikacje płatnicze
  Niezależne od producenta urządzeń połączenie parkomatów i stacji do ładowania oraz aplikacji płatniczych w ramach jednego systemu
 • Obsługa tablic rejestracyjnych
  Ty wybierasz preferowane rozwiązanie, my integrujemy proces płatności z Twoim systemem w oprogramowaniu CityLine.
 • Rozpoznawanie tablic rejestracyjnych
  Integracja systemów kamer lub czujników parkowania w połączeniu z rozwiązaniami płatności zbliżeniowych za pomocą aplikacji lub w parkomacie.

Centralne zarządzanie poprzez CityLine
Wszystkie dane są integrowane na poziomie oprogramowania CityLine. Dzięki temu otrzymujesz pełny przegląd informacji w jednym miejscu, niezależnie od typu parkomatu, aplikacji płatniczej, opcji płatności mobilnych czy innego urządzenia peryferyjnego.

To umożliwia przeprowadzenie kompleksowych analiz na podstawie danych z różnych systemów.

Partner dla systemów windykacyjnych
Zagregowanie danych umożliwia centralne zarządzanie parkingami. Terminale kontrolerskie, kamery odczytujące numery rejestracyjne i inne systemy Twoich partnerów, które służą do kontroli opłat za parkowanie można szybko i prosto zintegrować za pomocą znormalizowanego interfejsu.

Parking Operations Modul (POM) – efektywna obsługa zaczyna się na poziomie zarządzania

Moduł POM agreguje dane z wszystkich parkomatów, niezależnie od ich producenta, w jednym systemie. Zapewnia szybką i przejrzystą ich wizualizację w systemie CityLine. Z modułem POM-em możecie się Państwo cieszyć z łatwiejszej i bardziej efektywnej obsługi Waszych parkomatów.

Czy zarządzasz w swoim systemie parkomatami różnych producentów?
Jeśli tak, moduł POM jest właściwym rozwiązaniem. Moduł ten pozwala na monitorowanie i zarządzanie wszystkimi parkomatami z centralnej lokalizacji

Moduł POM łączy dane o Twoich parkomatach i wizualizuje je na przejrzystym pulpicie Zintegrowanym z oprogramowaniem zarządzającym CityLine. W rezultacie ułatwia to pracę oraz pozwala na bezpośrednie porównanie i optymalizację pracy systemów w terenie.

Jako użytkownik modułu POM dostajesz dostęp do wielu praktycznych informacji np. statusów urządzeń, alertów konserwacyjnych czy historii procesów.

POM to rozwiązanie w chmurze, które jest zintegrowane z systemem CityLine i dostarczane jako przyjazny dla użytkownika interfejs dostępny przez przeglądarkę internetową.

Dzięki dołączonej aplikacji CityLine Mobile App Twoi serwisanci mogą na bieżąco planować i korygować działania, oraz w optymalny sposób podejmować interwencje.

Funkcje Parking Operations Module (POM)

 • Monitoring parkomatów
 • Obsługa urządzeń różnych producentów
 • System zgłoszeń serwisowych (biletów) dla zadań do Wykonania przez serwis
 • Historia wszystkich działań
 • Wizualizacja i analiza danych
 • Konserwacja
 • Opróżnianie i transport gotówki
 • Historia urządzeń